• Guang Dong Rongda antiwear Tech.co.ltd
  • Guang Dong Rongda antiwear Tech.co.ltd
  • Guang Dong Rongda antiwear Tech.co.ltd

Về chúng tôi

มณฑลกวางตุ้ง rongda สวมเทคโนโลยีจำกัดเป็นรุ่นใหม่ของวิสาหกิจเทคโนโลยีเอกชน บริษัทก่อตั้งขึ้นใน 2006 ปี ส่วนใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโรงงานเหล็กเผาขยะพอร์ตและอุตสาหกรรมอื่นๆแบบดั้งเดิมเพื่อให้ทนต่อการสึกหรอทนอุณหภูมิสูงและวัสดุป้องกันการกั กว่าปีที่ผ่านมา...

LƯỢT XEM

Sản phẩm

tấm ảnh